Ako nakupovať

Kategórie
 
 
 
 
 

Ako nakupovať

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si obchodné podmienky prečítal a súhlasí s nimi.

Objednávka:

Objednávku je možné zadať výlučne prostredníctvom objednávkového formulára v e-shope, pričom kupujúci je povinný pravdivo vyplniť kontaktné údaje potrebné na doručenie zásielky.
Objednávka obsahuje zoznam objednaného tovaru, jeho cenu, poštovné ako aj kontaktné údaje kupujúceho.
Kúpna zmluva nadobúda platnosť potvrdením objednávky predávajúcim a doručením potvrdzujúceho mailu kupujúcemu.
V prípade nejasností je možné predajcu kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty na email info@suzishop.sk.

Storno objednávky:

Kupujúci má právo požiadať o stornovanie objednávky do 24 hodín po jej potvrdení predávajúcim.
Ak pri platbe vopred kupujúci neuhradí objednávku do 14 kalendárnych dní, bude objednávika predajcom stornovaná.
Predajca má právo zamietnuť objednávku v prípade:
1) Vypredania tovaru alebo dielov potrebných na vyhotovenie tovaru. Predajca bude kupujúceho bezodkladne o tejto skutočnosti informovať.
2) V objednávke sa nenachádzajú úplné údaje potrebné na doručenie tovaru alebo kupujúci v minulosti neprebral tovar.
Povinnosti predávajúceho:
Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v stanovenom množstve a v kúpnej cene platnej v deň odoslania objednávky.
Zabezpečiť dostatočnú ochranu tovaru počas jeho prepravy vhodnými ochrannými prostriedkami.

Predávajúci nezodpovedá za:
poškodenie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou
oneskorenie dodania v dôsledku nesprávnych alebo neúplných kontaktných údajov
oneskorenie zavinené prepravnou spoločnosťou

Povinnosti kupujúceho:
Kupujúci má povinnosť
uhradiť tovar v lehote na to určenej
tovar prevziať, skontrolovať ho a v prípade akýchkoľvek nedostatkov bezodkladne túto skutočnosť predajcovi oznámiť a
nepoškodzovať dobré obchodné meno predajcu

Dodacie podmienky:
Predajca dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t.j. spravidla do 10-14 pracovných dní) po prijatí elektronickej objednávky a po jej uhradení na účet predajcu pri platbe vopred, alebo dobierkou.
Tovar, pri ktorom je určená špecifická doba potrebná na výrobu, bude odoslaný do 7 pracovných dní od jeho vyhotovenia.
V deň expedovania zásielky dostane kupujúci mailom potvrdenie o odoslaní.
V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého, opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
Zásielka s tovarom obsahuje faktúru v tlačenej podobe, ktorá je dokladom o predaji.

Záruka, reklamácie a vrátenie tovaru
Na tovar je poskytovaná záručná lehota 24 mesiacov v zmysle novely Občianskeho zákonníka č. 150/2004. Priložený doklad slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zaniká.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia alebo poveternostných podmienok.

Postup pri reklamácii
Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o reklamácii písomne (vnútornou poštou). Následne má povinnosť zaslať na adresu predávajúceho tovar ako doporučený list/balík (nie na dobierku), s uvedením dôvodu reklamácie a kópiou daňového dokladu (faktúra) o nadobudnutí  reklamovaného tovaru.
Reklamácia je vybavená v lehote do 30 dní, od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.
Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu, hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky sa nevracajú.
Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.
Vrátenie tovaru
Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu v lehote 7 pracovných dní od jeho prevzatia (pokiaľ nie je tovar vyrábaný na miery objednávateľa), podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady hradí kupujúci, tovar zaslaný dobierkou nebude prebraný.
Predajca sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa vrátenia tovaru. Predajca vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet.

Ochrana osobných údajov
Predajca sa zaväzuje neposkytnúť osobné údaje tretím stranám okrem tých, ktoré sú potrebné na vybavenie doručenia objednávky prepravcom a to len v nevyhnutnom rozsahu.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 01.01.2012.

 

Ako nakupovať

Vyberte si tovar

Tovar si môžete vybrať buď prehliadaním katalógu e-shopu alebo vyhľadávaním. Obchod Vám umožňuje pohľad na kategórie tovaru pomocou obrázkového pohľadu. Rozkliknutím jednotlivých položiek získate bližšie informácie o produkte ako napríklad, cenu, veľkosť, dostupnosť a iné.

 

Vyhľadávanie tovaru
 

Vyhľadávať môžete pomocou filtra na ľavej strane obchodu alebo pomocou vyhľadávacieho poľa na pravej hornej strane obchodu pod znakom lupy. 

 

Vloženie tovaru do košíka
 

Ak už ste rozhodnutý s výberom, tovar je možné pridať do košíka stlačením tlačidla DO KOŠÍKA. V pravej hornej časti obrazovky máte vždy vypísaný aktuálny počet položiek v košíku a po kliknutí na túto ikonu sa Vám zobrazí detailný rozpis týchto položiek aj s cenami. Na tejto obrazovke môžete taktiež tovar z košíka ODSTRÁNIŤ.

 

Odosielanie objednávky na webe
 

Ak už máte tovar vybratý v sekcii košíka, kliknite na tlačidlo DO POKLADNE. V prípade, že ste už u nás nakupovali alebo už máte vytvorený účet, vypĺňate Vaše užívateľské meno (e-mail) a heslo na pravej strane. V prípade, že u nás ešte nemáte vytvorený žiaden účet, máte môžnosť si vybrať medzi Registráciou účtu a Nákupom bez registrácie. Pri REGISTRÁCII ÚČTU vypĺňate povinné údaje, ktoré sú vyznačené hviezdičkou.Pri NÁKUPE BEZ REGISTRÁCIE postupujete rovnako. Následne sa dostanete k dalším krokom, kde si môžete vybrať spôsob dopravy, upraviť dodaciu adresu, poprípade pridať poznámku alebo Vaše preferované označenie objednávky. Po vyplnení týchto krokov a dostanete k potvrdeniu a súhrnu objednávky. Stlačením tlačidla ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY sa stávate naším klientom a Vašej objednávke venujeme najvyššiu prioritu.

Po odoslaní objednávky

Po odoslaní objednávky Vás bude emailom kontaktovať náš pracovník, aby potvrdil objednávku a oboznámil Vás s dostupnosťou a termínom dodania požadovaného tovaru. Ostatné informácie o nákupe môžete získať na našich stránkach v sekciách Obchodné podmienky a Reklamácie.

 

Kontaktujte nás

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia